เครื่องมือประมงของไทย /

โดย มาซาตาเกะ โอกาวารา ...[และคนอื่น ๆ]

Main Author: มาซาตาเกะ โอกาวารา
Other Authors: ประเสริฐ มรรษทวี, อัศนีย์ มั่นประสิทธิ์, บัณฑิต โชคสงวน, ยุทธนา เทพอรุณรัตน์, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้. สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้, 2529
Subjects: ประมง –– เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องมือจับสัตว์น้ำ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information