พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑) /

สำนักงานศาลปกครอง

Other Authors: สำนักงานศาลปกครอง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จำกัด, 2552
Subjects: ศาลปกครอง
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT2764 พ371 2552
Copy 3
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1748 พ371 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available