พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 :

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา /

อุดม เชยกีวงศ์

Main Author: อุดม เชยกีวงศ์
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แพลทินัม, 2550
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 ประวัติ
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
การสื่อสาร
หุ่นยนต์
การศึกษา ไทย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาชุมชน ไทย
เศรษฐกิจชนบท ไทย
เศรษฐกิจพอเพียง ไทย
เกษตรทฤษฎีใหม่ ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Reference

Call Number: 923.1593 อ785พ 2550
Copy 2
Library use only
Copy 3
Library use only

Education, Reference

Call Number: 923.1593 อ785พ 2550
Copy 1
Available