ร้อยใจให้งาน...สู่ความงดงามในเนื้องาน /

ประสาร มฤคพิทักษ์

Main Author: ประสาร มฤคพิทักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ข้าวหอม, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ธุรกิจ -- การงาน
ธุรกิจ -- รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5351 ป411ร 2548
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 3
Available