งานประชุมวิชาการ สาขาวิชาประวัติศาสตร์.

ครั้งที่ 3 รวมบทความทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี 2551 /

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Other Authors: ประชุมวิชาการ สาขาวิชาประวัติศาสตร์., มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : การพิมพ์ดอทคอม, 2551
Subjects: สังคมศาสตร์ –– การประชุม
บทความ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: HN700.55.Z9 ป247 2551
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Law, Stack

Call Number: HN700.55.Z9 ป247 2551
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 5
Available

Social, Stack

Call Number: DS570.95 ง312 2551
Copy 8
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS570.95 ง312 2551
Copy 1
Available
Copy 7
Available