ไตรสรณคมน์ทหาร รัฐประหารและการเมืองไทย =

Military triology, coup, and Thai politics /

สุรชาติ บำรุงสุข

Main Author: สุรชาติ บำรุงสุข
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2551
Subjects: รัฐประหาร –– ไทย
ประชาธิปไตย –– ไทย
ไทย –– กองทัพ –– กิจกรรมทางการเมือง
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!