นักการเมืองถิ่นจังหวัดฉะเขิงเทรา /

ศรุดา สมพอง

Main Author: ศรุดา สมพอง
Other Authors: สถาบันพระปกกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีราชกิจจานุเษกษา, 2550
Subjects: นักการเมือง –– ไทย –– ฉะเชิงเทรา –– วิจัย
การเลือกตั้ง –– ไทย –– ฉะเชิงเทรา –– วิจัย
การปกครองท้องถิ่น –– ไทย –– ฉะเชิงเทรา –– วิจัย
ฉะเชิงเทรา –– การเมืองและการปกครอง –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1749.A53 ศ282น 2550
Copy 1
Available