นักการเมืองถิ่นจังหวัดยโสธร /

พิชญ์ สมพอง

Main Author: พิชญ์ สมพอง
Other Authors: สถาบันพระปกกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีราชกิจจานุเษกษา, 2550
Subjects: การเลือกตั้ง –– ไทย –– ยโสธร –– วิจัย
นักการเมือง –– ไทย –– ยโสธร –– วิจัย
การปกครองท้องถิ่น –– ไทย –– ยโสธรง –– วิจัย
ยโสธร –– การเมืองและการปกครอง –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1749.A53 พ639น 2550
Copy 1
Lost and paid