พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง /

รวบรวมโดย โสภิดา เห-มาคม, สมศักดิ์ ฎาราณุท

No Cover Image
Other Authors: โสภิดา เห-มาคม, สมศักดิ์ ฎาราณุท, กรมวิชาการเกษตร. ฝ่ายนิติการ, กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2539
Subjects: 4 สารพิษ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information