กฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร =

Food legislation & standardization /

พัฒน์ สุจำนงค์

Main Author: พัฒน์ สุจำนงค์
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: อาหาร –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
อาหาร –– มาตรฐาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information