ท้องถิ่นปากเกร็ด /

พิศาล บุญผูก ; บรรณาธิการ วรนุช สุนทรวินิต

Main Author: พิศาล บุญผูก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
Subjects: ปากเกร็ด (นนทบุรี)
ปากเกร็ด (นนทบุรี) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
ตำบล –– ไทย –– นนทบุรี –– ปากเกร็ด
ปากเกร็ด (นนทบุรี) –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.N61 พ757ท 2551
Copy 1
Available