คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบ :

กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นขากสินค้าไม่ปลอดภัย /

ศักดา ธนิตกุล

Main Author: ศักดา ธนิตกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552
Subjects: ความรับผิดของผู้ผลิต –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สินค้า –– ประกันภัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: K953 ศ321ค 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available