กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน /

สุดาศิริ วศวงศ์

Main Author: สุดาศิริ วศวงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2551
Subjects: กฎหมายแรงงาน –– ไทย
ค่าสินไหมทดแทนสำหรับลูกจ้าง –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
แรงงานสตรี –– การจ้างงาน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
แรงงานเด็ก –– การจ้างงาน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1362 ส769ก 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Law, Stack

Call Number: KPT1362 ส769ก 2551
Copy 3
Available