พจนานุกรมสำนวนภาษาอังกฤษ-ไทย =

Dictionary of English-Thai Ldioms /

By Ted Strehlow ; ม.ล.มานิจ ชุมสาย, บรรณาธิการ

Main Author: Strehlow,Ted.
Other Authors: ม.ล.มานิจ ชุมสาย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ, 2543
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– พจนานุกรม –– ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ –– สำนวนโวหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Reference

Call Number: 423.95911 ส915พ 2543
Volume 1 Copy 0
Library use only
Volume 2 Copy 0
Library use only
Volume 2 Copy 2
Library use only
Volume 1 Copy 2
Library use only