คำบรรยายลักษณะวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้/

โดย ปรีชา สุมาวงศ์

No Cover Image
Main Author: ปรีชา สุมาวงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตสภา, 2524
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขเพิ่มเติม]
Subjects: ของขวัญ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
กฎหมายพาณิชย์ –– ไทย
การแลกเปลี่ยน –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information