สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงระนาดเอก ประกอบการแสดง โขนหน้าจอ ตอน ยกรบ (ศึกทศกัณฐ์ขาดเศียรขาดกร) ร่วมกับวงปี่พาทย์พิเศษ บ้านปลายเนิน และวงปี่พาทย์ครูอาวุโส กรมศิลปากร ณ โรงละครแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2545

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และบริษัทมาสเตอร์เทป

No Cover Image
Other Authors: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5., บริษัทมาสเตอร์เทป จำกัด
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, 2545
Subjects: โขน –– ไทย
ระนาดเอก
ทศกัณฐ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information