วัดในอำเภอปากเกร็ด

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิตัลสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ, 2550
Subjects: สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัด –– ไทย –– นนทบุรี –– ประวัติ
สถาปัตยกรรมโบสถ์ –– ไทย –– นนทบุรี
จิตรกรรมฝาผนัง –– ไทย –– นนทบุรี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2991
Copy 2
Available