เข้าใจปิโตรเคมีจากคำศัพท์

Petrochemical Terminology /

บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด

No Cover Image
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บปิโตรเคมีแห่งชาติ, 2548
Subjects: คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ปิโตรเคมี -- คำศัพท์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3057
Copy 2
Available