ความปวดและการระงับปวด =

Pain & pain management 2 /

ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, ชัชชัย ปรีชาไว, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: ศศิกานต์ นิมมานรัชต์,, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร,, ชัชชัย ปรีชาไว,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Pain
Pain -- Management
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WL704.6 ค181 2552
Copy 1
Available

Nurse, Stack

Call Number: WL704 ค181 2552
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available