การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) :

วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.2552--ก้าวสำคัญสู่ความเป็นวิชาชีพ : เภสัชกรโรงพยาบาล /

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ; บรรณาธิการ : ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, บุษบา จินดาวิจักษณ์

Corporate Author: การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
Other Authors: ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์,, บุษบา จินดาวิจักษณ์,, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พิฆณี, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การบริบาลทางเภสัชกรรม –– การประชุม
การใช้ยา –– การประชุม
การรักษาด้วยยา –– การประชุม
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล –– การประชุม
เภสัชกรโรงพยาบาล –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: WX179 ก482 2552
Copy 0
Available