แนวพระราชดำริในการเสด็จประพาสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /

กรมศิลปากร

Other Authors: กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 2552
Subjects: จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2347-2411.
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ –– รัชกาลที่ 4, 2394-2411.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS582 น927 2552
Copy 1
Available