รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม =

(Health technology assessment of cochlear implantation: the economic and social perspectives) /

ปฤษฐพร กิ่งแก้ว...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นนทบุรี : บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์ จำกัด, 2552
Subjects: หู –– ศัลยกรรม
Ear,Surgery –– Research.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RF126 ร451 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Nurse, Research

Call Number: W20.5 ร451 2552
Copy 3
Available

Dentistry, Research

Call Number: WV274 ร451 2552
Copy 4
Available