การประดิษฐานพระโกสศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท /

สำนักราชเลขาธิการ

Other Authors: สำนักราชเลขาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บรษัท โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จำกัด, 2551
Subjects: เมรุ –– ไทย
โกศ –– ไทย
พิธีศพ –– ไทย
สถาปัตยกรรม –– ไทย
พระเมรุมาศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS568 ก488 2551
Copy 1
Available