70 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี /

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

No Cover Image
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. –– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การค้า –– รวมเรื่อง
การบัญชี –– รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LG395.B37 จ688 2552
Copy 1
Available