วิเคราะห์แนวคิดเพลงไทยสากลที่ขับร้อง โดยหม่อมราชวงศ์ ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ /

คนึงนิจ จานโอ...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: คนึงนิจ จานโอ, ธมนลักษณ์ บุญโสม, มณี จานโอ, วัฒนา เนตรแก้ว, อิสระ ห่อหุ้มดี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(ศศ.ม.(ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร,2549.
Subjects: เพลงไทยสากล
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: ML430 ว512 2549
Copy 3
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: ML430 ว512 2549
Copy 1
Available