การสำรวจความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษและรวบรวมหมวดคำศัพท์และบทสนทนาที่จำเป็นของกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ =

A SURVEY OF ENGLISH LANGUAGE NEEDED FOR ONE TUMBON ONE PRODUCT TRADERS IN SANKUMPHAENG DISTRICT, CHIANG-MAI PROVINCE AND A COLLECTION OF NECESSARY VOCABULARY AND CONVERSATION PATTERNS /

ปราณี วิริยะจีระพิพัฒน์...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: ปราณี วิริยะจีระพิพัฒน์, มาเรียม ปินะกะตา, มัลลิกา ศรีละมนตรี, วัชรพล จิตจำนงค์, ศิริรักษ์ ลมคำภา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
Subjects: ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี -- (สำหรับผู้ประกอบการ)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1115 ก528 2549
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: PE1115 ก528 2549
Copy 2
Available