การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างผู้เรียนที่เป็นผู้สร้างข้อสอบและผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ =

A COMPARATIVE STUDY OF THE NEWSPAPER READING COMPREHENSION ABILITY BETWEEN STUDENTS AS TEST MAKERS AND STUDENTS IN A TRADITIONAL CLASSROOM /

จารุนันท์ ใจจิตร, มะยุรี กูดเมือง, ศิริพร ศิริยุทธสาร

No Cover Image
Main Author: จารุนันท์ ใจจิตร
Other Authors: มะยุรี กูดเมือง, ศิริพร ศิริยุทธสาร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03938nam a2200433 a 4500
001 260692
003 Th-PLK-NU
008 091030s2552 th 000 0 tha d
050 4 |a PE1121  |b จ325ก 2552 
100 0 |a จารุนันท์ ใจจิตร 
245 1 0 |a การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างผู้เรียนที่เป็นผู้สร้างข้อสอบและผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ =  |b A COMPARATIVE STUDY OF THE NEWSPAPER READING COMPREHENSION ABILITY BETWEEN STUDENTS AS TEST MAKERS AND STUDENTS IN A TRADITIONAL CLASSROOM /  |c จารุนันท์ ใจจิตร, มะยุรี กูดเมือง, ศิริพร ศิริยุทธสาร 
246 3 1 |a A COMPARATIVE STUDY OF THE NEWSPAPER READING COMPREHENSION ABILITY BETWEEN STUDENTS AS TEST MAKERS AND STUDENTS IN A TRADITIONAL CLASSROOM  
260 |c 2552. 
300 |a 122 แผ่น 
502 |a การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. 
650 4 |a ภาษาอังกฤษ  |x การอ่าน 
650 4 |a ภาษาอังกฤษ  |x การศึกษาและการสอน 
700 0 |a มะยุรี กูดเมือง 
700 0 |a ศิริพร ศิริยุทธสาร 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2553/0532/title.pdf  |y หน้าปกใน  |z หน้าปกใน 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2553/0532/abstract.pdf  |y บทคัดย่อ  |z บทคัดย่อ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2553/0532/content.pdf  |y สารบัญ  |z สารบัญ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2553/0532/chapter1.pdf  |y บทที่ 1  |z บทที่ 1 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2553/0532/chapter2.pdf  |y บทที่ 2  |z บทที่ 2 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2553/0532/chapter3.pdf  |y บทที่ 3  |z บทที่ 3 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2553/0532/chapter4.pdf  |y บทที่ 4  |z บทที่ 4 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2553/0532/chapter5.pdf  |y บทที่ 5  |z บทที่ 5 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2553/0532/references.pdf  |y บรรณานุกรม  |z บรรณานุกรม 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2553/0532/appendix.pdf  |y ภาคผนวก  |z ภาคผนวก 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2553/0532/biography.pdf  |y ประวัติผู้แต่ง  |z ประวัติผู้แต่ง 
902 |a 170629 
945 |l nuthe  |a PE1121  |b จ325ก 2552 
945 |l huthe  |a PE1121  |b จ325ก 2552 
949 |a จิราภา 
949 |a วิลาวัณย์ 
949 |a คนัมพร 
949 |a nuexport35 
991 |a THESIS  |b 2  |c 2017-10-10 11:54:01  |d 2017-10-10 11:54:01  |e nul  |f n  |g 2009-11-12  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างผู้เรียนที่เป็นผู้สร้างข้อสอบและผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ = A COMPARATIVE STUDY OF THE NEWSPAPER READING COMPREHENSION ABILITY BETWEEN STUDE  |y nulthe 
998 |b 0  |c 091112  |d m  |e h  |f k