การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างผู้เรียนที่เป็นผู้สร้างข้อสอบและผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ =

A COMPARATIVE STUDY OF THE NEWSPAPER READING COMPREHENSION ABILITY BETWEEN STUDENTS AS TEST MAKERS AND STUDENTS IN A TRADITIONAL CLASSROOM /

จารุนันท์ ใจจิตร, มะยุรี กูดเมือง, ศิริพร ศิริยุทธสาร

No Cover Image
Main Author: จารุนันท์ ใจจิตร
Other Authors: มะยุรี กูดเมือง, ศิริพร ศิริยุทธสาร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PE1121 จ325ก 2552
Copy 1
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1121 จ325ก 2552
Copy 1
Available