วิเคราะห์คุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการจากผญาภาษิตของ ปรีชา พิณทอง /

พูนพิศ พูนสวัสดิ์

No Cover Image
Main Author: พูนพิศ พูนสวัสดิ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: สุภาษิตและคำพังเพย -- การวิเคราะห์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คิตชาวบ้าน -- การวิเคราะห์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PN1049.T5 พ849ว 2552
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PN1049.T5 พ849ว 2552
Copy 1
Available