วิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาและแนวคิดที่มีในเพลงไทยเดิมที่ใช้ประกอบรำ /

สุภาวดี เนียมประเสริฐ

No Cover Image
Main Author: สุภาวดี เนียมประเสริฐ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: เพลงไทยเดิม –– การวิเคราะห์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: ML345 ส839ว 2552
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: ML345 ส839ว 2552
Copy 2
Available