การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก /

สำเนียง แดนดง

No Cover Image
Main Author: สำเนียง แดนดง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(ศศ.ม.(ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร,2549.
Subjects: หนังสืออ่านประกอบ -- การศึกษาขั้นก่อนประถม
ภาษาไทย -- หนังสืออ่านประกอบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: LB1573.7 ส693ก 2549
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1573.7 ส693ก 2549
Copy 1
Available