การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษระหว่างวิธีสอนโดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิดและการสอนอ่านตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ =

A COMPARISON OF ENGLISH READING COMPREHENSION ACHIEVEMENT OF MATTAYOMSUKSA 2 STUDENTS, BANKHAOCHANGOK SCHOOL, CHONDAN DISTRICT, PETCHABUN PROVINCE TAUGHT THROUGH MIND MAPPING TECHNIQUE AND TEACHER'S MANUAL /

พนารัตน์ พรมสอน, รุ่งทิพย์ พิชัยวงศ์, วรรณา สมประเสริฐ

No Cover Image
Main Author: พนารัตน์ พรมสอน
Other Authors: รุ่งทิพย์ พิชัยวงศ์, วรรณา สมประเสริฐ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PE1121 พ197ก 2551
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1121 พ197ก 2551
Copy 1
Available