การเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มผู้เรียน English Program (EP) กับกลุ่มผู้เรียน Non-English Program =

THE COMPARISON OF ENGLISH READING COMPREHENSION ABILITY BETWEEN MATTAYOMSUKSA 3 ENGLISH PROGRAM STUDENTS (EP) AND NON-ENGLISH PROGRAM STUDENTS /

ดุษณีย์ นิยะโมสถ, น้ำฝน วิบูลย์กุล, บุญจันทร์ นัยพัฒน์

No Cover Image
Main Author: ดุษณีย์ นิยะโมสถ
Other Authors: น้ำฝน วิบูลย์กุล, บุญจันทร์ นัยพัฒน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1121 ด733ก 2550
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: PE1121 ด733ก 2550
Copy 2
Available