เจรียง กันตรึม :

วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมกลุ่มชนเขมรอีสานใต้ /

สุนทร อ่อนคำ

No Cover Image
Main Author: สุนทร อ่อนคำ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(ศศ.ม.(ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร,2551.
Subjects: ดนตรีพื้นบ้าน -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
อาเซียน
ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประเพณีและวัฒนธรรม
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: ML3758.T5 ส788จ 2551
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: ML3758.T5 ส788จ 2551
Copy 2
Available