การมีส่วนร่วมในการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพผู้ประกอบการหัตถกรรมไม้ตู้โบราณ กรณีศึกษา :ๅ

สหกรณ์หัตถกรรมไม้บ้านขวาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย /

กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์, กาญจนา เรืองแจ่ม และรวิกานต์ ลอบุญ

No Cover Image
Main Author: กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์
Other Authors: กาญจนา เรืองแจ่ม, รวิกานต์ ลอบุญ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: สุขภาพ -- ปัจจัยเสี่ยง
ผู้ประกอบการ
สหกรณ์ -- สุโขทัย
หัตถกรรมไม้
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ก133ก 2550
Copy 2
Available
Copy 0
Available