ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /

ขวัญฤดี ธิราช และคนอื่นๆ

No Cover Image
Other Authors: ขวัญฤดี ธิราช, นภาพร สุภาอิน, ลำพอง อินนาคกูล, วราพร กันจะสิน, วิลาวัณย์ ไชยบาล, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: พฤติกรรมสุขภาพ
การแพทย์แผนโบราณ
อาสาสมัครสาธารณสุข
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: WA20.5 ป521 2552
Copy 0
Available