รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องนโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ เสนอต่อคณะทำงานการกระจายรายได้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /

โดย ดวงมณี เลาวกุล, หัวหน้าโครงการวิจัย...[และคนอื่น ๆ ]

No Cover Image
Main Author: ดวงมณี เลาวกุล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : misterkop, 2552
Subjects: การกระจายรายได้ ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HC79.I5 ด218ค 2552
Copy 1
Available