ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจอปนอาหาร ตามมาตรฐานทั่วไป สำหรับวัตถุเจอปนอาหารของโคเด็กซ์ =

(General Standard for Food Additive: GSFA) /

กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

No Cover Image
Other Authors: จิรารัตน์ เทศะศิลป์, กองควบคุมอาหาร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: อาหาร –– ข้อกำหนด
อาหาร –– การเจือปนและการตรวจสอบ –– ข้อกำหนด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX537 ข281 2552
Copy 2
Available
Copy 1
Available