บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการอ่านประกาศและสัญลักษณ์ Reading Signs and Symblos /

เพ็ง สอนสกุล, ภราดร วงษ์ราช, ภราดร หมื่นโพธิ์

No Cover Image
Main Author: เพ็ง สอนสกุล
Other Authors: ภราดร วงษ์ราช, ภราดร หมื่นโพธิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.],
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ –– แบบเรียนสำเร็จรูป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1121 พ872บ
Copy 1
Available

Humanities, Stack

Call Number: PE1121 พ872บ
Copy 2
Available