เพศวิถี การรับรู้ความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของวัยรุ่นชาย :

กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ /

จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

No Cover Image
Main Author: จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ –– วิจัย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ –– ไทย(ภาคเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC607.A26 จ216ร 2552
Copy 1
Available