รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สิทธิด้านการรับบริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ :

กรณีศึกษาแรงงานจากประเทศพม่าในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน /

ขวัญชีวัน บัวแดง

No Cover Image
Main Author: ขวัญชีวัน บัวแดง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: แรงงาน
แรงงาน –– สุขภาพและอนามัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA412.5.T5 ข262ร 2552
Copy 1
Available