การพัฒนาศักยภาพแรงงานย้ายถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม =

Development of Migrant Workers Potential on AIDS Prevention and Control in Nakhon Phanom /

สุชาดา คงธนชโย, วิรมณ กาสีวงศ์, อดิศักดิ์ พรหมอารักษ์

No Cover Image
Main Author: สุชาดา คงธนชโย
Other Authors: วิรมณ กาสีวงศ์, อดิศักดิ์ พรหมอารักษ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ –– นครพนม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ส759ก 2552
Copy 1
Available