ความรู้ ทัศนคติและ การปฏิบัติตนในการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยของหญิงที่เคยผ่านการคลอดบุตรของหมู่บ้านยางนกกระทุง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร /

หทัยพัชร์ นามทอง และคนอื่นๆ

No Cover Image
Other Authors: หทัยพัชร์ นามทอง, เจนจิรา อินสอน, ปัทมา รนที, อรศิมา ภักดี, อัจฉรา ปานสุข, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: การดูแลหลังคลอด
การแพทย์แผนโบราณ
หมู่บ้าน –– พิจิตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: WA20.5 ค181 2552
Copy 0
Available