เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 2 :

หลากหลายมิติความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ประวัติสาสตร์และสังคมญี่ปุ่น การศึกษาของญี่ปุ่นและการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น /cบรรณาธิการ ทรายแก้ว ทิพากร, วรเวศม์ สุวรรณระดา

No Cover Image
Corporate Author: การประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย : สังคมศาสตร์
Other Authors: ทรายแก้ว ทิพากร,, วรเวศม์ สุวรรณระดา,, โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2552
Subjects: การศึกษา –– ญี่ปุ่น –– การประชุม
ญี่ปุ่น –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย –– แง่สังคม –– การประชุม
ญี่ปุ่น –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย –– แง่การเมือง –– การประชุม
ญี่ปุ่น –– ความเป็นอยู่และประเพณี –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS802 ก474อ 2552
Copy 1
Available