เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 2 วรรณกรรมญี่ปุ่น วรรณกรรมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น /

บรรณาธิการ ปราณี จงสุจริตธรรม

Corporate Author: การประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย : ภาษาศาสตร์
Other Authors: ปราณี จงสุจริตธรรม,, โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, การประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยหัวข้อ "ก้าวต่อไปของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น"
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2552
Subjects: วรรณกรรมญี่ปุ่น -- การประชุม
วรรณกรรมญี่ปุ่น -- วิจารณ์ -- การประชุม
ภาษาญี่ปุ่น -- การประชุม
วัฒนธรรมญี่ปุ่น -- การประชุม
ญี่ปุ่น -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS802 ก474อ 2552
Copy 1
Available