นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 =

Thailand Top 100 HR Thammasat University /

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552
Subjects: นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ –– ทำเนียบนาม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานบุคคล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HF5549.2.T5 น373 2552
Copy 2
Available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HF5549.2.T5 น373 2552
Copy 1
Available

Humanities, Stack

Call Number: HF5549.2.T5 น373 2552
Copy 3
Available