บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง /

เทิดชาย ช่วยบำรุง

Main Author: เทิดชาย ช่วยบำรุง
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552
Subjects: การท่องเที่ยว -- การจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- การจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: G155.T5 ท711บ 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available