พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 /

ดรุณ เพ็ชรพลาย, ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์, ชาตรี ชาญประเสริฐ

Main Author: ดรุณ เพ็ชรพลาย
Other Authors: ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์, ชาตรี ชาญประเสริฐ, กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. สถาบันวิจัยสมุนไพร
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: สมุนไพร ไทย
สมุนไพร สารานุกรม
สมุนไพร รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: SB351.H5 ด132พ 2544
Copy 1
Available