พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 /

ดรุณ เพ็ชรพลาย, ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์, ชาตรี ชาญประเสริฐ

Main Author: ดรุณ เพ็ชรพลาย
Other Authors: ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์, ชาตรี ชาญประเสริฐ, กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. สถาบันวิจัยสมุนไพร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: สมุนไพร –– ไทย
สมุนไพร –– สารานุกรม
สมุนไพร –– รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!