บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางด้านระบาดวิทยา 2550 =

A year in review of significant epidemiological events : scientific document 11-13 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ /

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

No Cover Image
Other Authors: การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, สำนักระบาดวิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กรม, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Epidemiology -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: W3 ก525บ 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available